Oferty pracy

 • Ogłoszenie wyników naboru stanowisko pracy-sekretarz

  7 czerwca

 • Nabór na wolne stanowisko pracy-sekretarz

  13 maja

 • Poszukujemy kandydata do obsługi obserwatorium astronomicznego

  11 marca

 • Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  17 listopada

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na stanowisko ds inwestycji....

  10 listopada

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  29 października

 • Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  29 października

 • Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze

  12 października

 • Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy

  24 października

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzeszczanach

  7 maja

 • Informacja o wynikach konkursu

  27 maja

 • Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. J. Pawła II w Trzeszczanach

  23 kwietnia

  Wójt Gminy Trzeszczany ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. J. Pawła II w Trzeszczanach

 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. OŚWIATY

  27 sierpnia

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy Trzeszczany Adres: Trzeszczany Pierwsze 194 22-554 Trzeszczany na stanowisko pracy do spraw oświaty Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Błaszczuk Jeleń zamieszkała Nieledew Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka Pani Anna Błaszczuk Jeleń spełnia wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem o naborze.

 • Wyniki II etapu naboru na stanowisko pracy do spraw oświaty

  27 sierpnia

  WYNIKI II ETAPU NABORU (PISEMNEGO TESTU KWALIFIKACYJNEGO) na stanowisko pracy do spraw oświaty w Urzędzie Gminy Trzeszczany 1. Anna Błaszczuk Jeleń zam Nieledew - 510 pkt. 2. Marta Kożuch zam Nieledew - 344 pkt. 3. Edyta Dobosz - Maciuk zam Trzeszczany - 295 pkt. 4. Elżbieta Bożena Szewc zam. Ostrówek - 291 pkt.

 • nabór na stanowisko ds. oświaty-wyniki oceny formalnej

  21 sierpnia

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do natępnego etapu rekrutacji zakwalifikowali sie następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 1 Anna Błaszczuk- Jeleń zam. Nieledew 2.Edyta Dobosz- Maciuk zam. Trzeszczany Pierwsze 3. Elżbieta Bożena Szewc zam. Ostrówek 4. Marta Kożuch zam. Nieledew

 • nabór na wolne stanowisko pracy do spraw oświaty

  27 lipca

  Wójt Gminy Trzeszczany Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko pracy do spraw oświaty. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania (niezbędne) : 1. Obywatelstwo polskie. 2. Wykształcenie wyższe lub średnie. 3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku. 4. Znajomość następujących aktów prawnych: a) ustawy o systemie oświaty b

 • Ogłoszenie o wolnym stanowisku w stowarzyszeniu "Lepsze Jutro" LGD

  16 czerwca

  Zarząd Stowarzyszenia Hrubieszowskiego ,,Lepsze Jutro?? Lokalna Grupa Działania Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ,,Kierownik Biura LGD?? 1. Wymagania konieczne: 1) wykształcenie wyższe magisterskie, 2) staż pracy minimum 2 lata, 3) udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem w instytucji lub w projekcie, 4) udokumentowana znajomość problematyki i doświadcze

 • Nabór na stanowisko nauczyciel j. angielskiego

  25 czerwca

  Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach zatrudni nauczyciela języka angielskiego w wymiarze 24 godzin. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjat, przygogtowanie pedagogiczne, staż pracy min. 2 lata. Kwestie finansowe i inne do uzgodnienia

 • Ogłoszenie o konkursie na dyrektora gimnazjum w Trzeszczanach

  13 maja

  Wójt Gminy Trzeszczany ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. J. Pawła II w Trzeszczanach 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczegó

 • Informacja o wynikach naboru na kierowcę

  22 kwietnia

  Protokół z wyboru ofert na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Trzeszczany-kierowca zawodowy samochodu ciężarowego OSP Trzeszczany Komisja w składzie: Mirosław Kutera Krzysztof Kopczyński Zygmunt Gabryś Henryk Gałka W dniu 22 kwietnia 2008 roku po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami na konkurs ofert na stanowisko pracy kierowca zawodowy samochodu ciężarowego OSP Trzeszczany, stwierdza co następuje W

 • oferta pracy -kierowca

  4 kwietnia

  OFERTA PRACY ? UG TRZESZCZANY KIEROWCA ZAWODOWY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO OSP Miejsce pracy Opis: UG Trzeszczany, OSP Trzeszczany Kierowca zawodowy sam.ciężarowego OSP Trzeszczany Wymagania : Odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym-prawa jazdy kat.B,C-niezbędne, Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, Zaświadczenie o braku

 • INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU na stanowisko do obsługi kasy

  2 kwietnia

  INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU w Urzędzie Gminy Trzeszczany na stanowisko: pracy do spraw obsługi kasy Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrany Pani Agnieszka Markowska zamieszkała Nieledew Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat Pani Agnieszka Markowska spełnia wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem. W wyniku przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego pisemne

 • Nabór na stanowisko obsługi kasy-weryfikacja formalna

  27 marca

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO: Do spraw obsługi kasy Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 1.Agnieszka Markowska ? Nieledew 2.Agnieszka Maćkowska - Leopoldów 26.03.2008 Michalina Kiecana

 • Nabór na stanowisko obsługi kasy

  7 marca

  Wójt Gminy Trzeszczany Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko pracy do spraw obsługi kasy. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania (niezbędne): 1. Wykształcenie wyższe lub średnie z co najmniej 2 letnim stażem pracy. 2. Nie karany prawomocnym wyrokiem sądu. 3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku. 4. Znajomość usta

 • wyniki naboru na stanowisko ds. dróg, utrzymania obiektów gminnych

  5 września

  W wyniku II etapu naboru na stanowisko ds. dróg, utrzymania obiektów gminnych i ochrony środowiska kandydaci uzyskali nastepującą ilośc punktów: 1.Anna Bucior zam. Trzeszczany Drugie pkt. 152 2.Monika Wolanin zam. Ostrówek pkt. 80 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Bucior zamieszkała Trzeszczany Drugie

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. dróg, utrzymania obiektów gminnych i ochrony środowiska - werfikacja formalna

  30 sierpnia

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 1. Monika Wolanin zam. Ostrówek 2. Anna Bucior zam. Trzeszczany Drugie 3. Barbara Nowak zam. Hrubieszów

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. dróg, utrzymania obiektów gminnych i ochrony środowiska

  14 sierpnia

  Wójt Gminy Trzeszczany Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko ds. dróg, utrzymania obiektów gminnych i ochrony środowiska Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania (niezbędne) : 1. Obywatelstwo polskie. 2. Wykształcenie wyższe lub średnie o jednej lub kilku specjalnościach z dziedziny: budownictwa ogólnego, budownictwa drogowego, inżynierii sanitar

 • Konkurs na stanowisko kierownika GZK- wyniki naboru

  3 sierpnia

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Waldemar Kwiatkowski zamieszkały Trzeszczany Pierwsze Uzasadnienie wyboru: kandydat Pan Waldemar Kwiatkowski spełnia wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem. W wyniku przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej ustnej uzyskał najwyższą liczbę 176 punktów

 • Konkurs na stanowisko kierownika GZK- wyniki II etapu

  3 sierpnia

  1.Waldemar Kwiatkowski zam. Trzeszczany Pierwsze, pkt 176 2.Wiktoria Zezula zam. Hrubieszów, pkt 93

 • Konkurs na stanowisko kierownika GZK- weryfikacja formalna

  1 sierpnia

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do nastepnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nastepujący kandydaci spełniający wymagania formalne okreslone w ogłoszeniu: Waldemar Kwiatkowski zam. Trzeszczany Pierwsze Wiktoria Zezula zam. Hrubieszów Rozmowa kwlifikacyjna i test sprawdzający odbędzie się 2 sierpnia 2007r. o godz. 13.00Oferty pracy - Archiwum

Proszę czekać... Proszę czekać...