Oferty pracy

 • Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy

  24 października

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzeszczanach

  7 maja

 • Informacja o wynikach konkursu

  27 maja

 • Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. J. Pawła II w Trzeszczanach

  23 kwietnia

  Wójt Gminy Trzeszczany ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. J. Pawła II w Trzeszczanach

 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. OŚWIATY

  27 sierpnia

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy Trzeszczany Adres: Trzeszczany Pierwsze 194 22-554 Trzeszczany na stanowisko pracy do spraw oświaty Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Błaszczuk Jeleń zamieszkała Nieledew Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka Pani Anna Błaszczuk Jeleń spełnia wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem o naborze.

 • Wyniki II etapu naboru na stanowisko pracy do spraw oświaty

  27 sierpnia

  WYNIKI II ETAPU NABORU (PISEMNEGO TESTU KWALIFIKACYJNEGO) na stanowisko pracy do spraw oświaty w Urzędzie Gminy Trzeszczany 1. Anna Błaszczuk Jeleń zam Nieledew - 510 pkt. 2. Marta Kożuch zam Nieledew - 344 pkt. 3. Edyta Dobosz - Maciuk zam Trzeszczany - 295 pkt. 4. Elżbieta Bożena Szewc zam. Ostrówek - 291 pkt.

 • nabór na stanowisko ds. oświaty-wyniki oceny formalnej

  21 sierpnia

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do natępnego etapu rekrutacji zakwalifikowali sie następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 1 Anna Błaszczuk- Jeleń zam. Nieledew 2.Edyta Dobosz- Maciuk zam. Trzeszczany Pierwsze 3. Elżbieta Bożena Szewc zam. Ostrówek 4. Marta Kożuch zam. Nieledew

 • nabór na wolne stanowisko pracy do spraw oświaty

  27 lipca

  Wójt Gminy Trzeszczany Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko pracy do spraw oświaty. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania (niezbędne) : 1. Obywatelstwo polskie. 2. Wykształcenie wyższe lub średnie. 3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku. 4. Znajomość następujących aktów prawnych: a) ustawy o systemie oświaty b

 • Ogłoszenie o wolnym stanowisku w stowarzyszeniu "Lepsze Jutro" LGD

  16 czerwca

  Zarząd Stowarzyszenia Hrubieszowskiego ,,Lepsze Jutro?? Lokalna Grupa Działania Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ,,Kierownik Biura LGD?? 1. Wymagania konieczne: 1) wykształcenie wyższe magisterskie, 2) staż pracy minimum 2 lata, 3) udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem w instytucji lub w projekcie, 4) udokumentowana znajomość problematyki i doświadcze

 • Nabór na stanowisko nauczyciel j. angielskiego

  25 czerwca

  Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach zatrudni nauczyciela języka angielskiego w wymiarze 24 godzin. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjat, przygogtowanie pedagogiczne, staż pracy min. 2 lata. Kwestie finansowe i inne do uzgodnienia

 • Ogłoszenie o konkursie na dyrektora gimnazjum w Trzeszczanach

  13 maja

  Wójt Gminy Trzeszczany ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. J. Pawła II w Trzeszczanach 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczegó

 • Informacja o wynikach naboru na kierowcę

  22 kwietnia

  Protokół z wyboru ofert na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Trzeszczany-kierowca zawodowy samochodu ciężarowego OSP Trzeszczany Komisja w składzie: Mirosław Kutera Krzysztof Kopczyński Zygmunt Gabryś Henryk Gałka W dniu 22 kwietnia 2008 roku po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami na konkurs ofert na stanowisko pracy kierowca zawodowy samochodu ciężarowego OSP Trzeszczany, stwierdza co następuje W

 • oferta pracy -kierowca

  4 kwietnia

  OFERTA PRACY ? UG TRZESZCZANY KIEROWCA ZAWODOWY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO OSP Miejsce pracy Opis: UG Trzeszczany, OSP Trzeszczany Kierowca zawodowy sam.ciężarowego OSP Trzeszczany Wymagania : Odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym-prawa jazdy kat.B,C-niezbędne, Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, Zaświadczenie o braku

 • INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU na stanowisko do obsługi kasy

  2 kwietnia

  INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU w Urzędzie Gminy Trzeszczany na stanowisko: pracy do spraw obsługi kasy Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrany Pani Agnieszka Markowska zamieszkała Nieledew Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat Pani Agnieszka Markowska spełnia wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem. W wyniku przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego pisemne

 • Nabór na stanowisko obsługi kasy-weryfikacja formalna

  27 marca

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO: Do spraw obsługi kasy Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 1.Agnieszka Markowska ? Nieledew 2.Agnieszka Maćkowska - Leopoldów 26.03.2008 Michalina Kiecana

 • Nabór na stanowisko obsługi kasy

  7 marca

  Wójt Gminy Trzeszczany Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko pracy do spraw obsługi kasy. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania (niezbędne): 1. Wykształcenie wyższe lub średnie z co najmniej 2 letnim stażem pracy. 2. Nie karany prawomocnym wyrokiem sądu. 3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku. 4. Znajomość usta

 • wyniki naboru na stanowisko ds. dróg, utrzymania obiektów gminnych

  5 września

  W wyniku II etapu naboru na stanowisko ds. dróg, utrzymania obiektów gminnych i ochrony środowiska kandydaci uzyskali nastepującą ilośc punktów: 1.Anna Bucior zam. Trzeszczany Drugie pkt. 152 2.Monika Wolanin zam. Ostrówek pkt. 80 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Bucior zamieszkała Trzeszczany Drugie

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. dróg, utrzymania obiektów gminnych i ochrony środowiska - werfikacja formalna

  30 sierpnia

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 1. Monika Wolanin zam. Ostrówek 2. Anna Bucior zam. Trzeszczany Drugie 3. Barbara Nowak zam. Hrubieszów

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. dróg, utrzymania obiektów gminnych i ochrony środowiska

  14 sierpnia

  Wójt Gminy Trzeszczany Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko ds. dróg, utrzymania obiektów gminnych i ochrony środowiska Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania (niezbędne) : 1. Obywatelstwo polskie. 2. Wykształcenie wyższe lub średnie o jednej lub kilku specjalnościach z dziedziny: budownictwa ogólnego, budownictwa drogowego, inżynierii sanitar

 • Konkurs na stanowisko kierownika GZK- wyniki naboru

  3 sierpnia

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Waldemar Kwiatkowski zamieszkały Trzeszczany Pierwsze Uzasadnienie wyboru: kandydat Pan Waldemar Kwiatkowski spełnia wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem. W wyniku przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej ustnej uzyskał najwyższą liczbę 176 punktów

 • Konkurs na stanowisko kierownika GZK- wyniki II etapu

  3 sierpnia

  1.Waldemar Kwiatkowski zam. Trzeszczany Pierwsze, pkt 176 2.Wiktoria Zezula zam. Hrubieszów, pkt 93

 • Konkurs na stanowisko kierownika GZK- weryfikacja formalna

  1 sierpnia

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do nastepnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nastepujący kandydaci spełniający wymagania formalne okreslone w ogłoszeniu: Waldemar Kwiatkowski zam. Trzeszczany Pierwsze Wiktoria Zezula zam. Hrubieszów Rozmowa kwlifikacyjna i test sprawdzający odbędzie się 2 sierpnia 2007r. o godz. 13.00

 • Konkurs na stanowisko kierownika GZK

  17 lipca

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZESZCZANY z dnia 17 lipca 2007r. Wójt Gminy Trzeszczany Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Trzeszczanach Podstawa prawna: art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) I Wymagania niezbędne 1. Wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne, administracyjne; 2. Niekaralno

 • nabór na stanowisko referent ds.obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w GOPS- wyniki konkursu

  27 czerwca

  PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Trzeszczanach. referenta ds. obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko pracy aplikacje złożyło 4 kandydatów spełniających wymogi formalne. 2. Komisja w składzie: 1. Krystyna Kopczyńska ? przewodnicząca Komisji 2. Katarzyna Rusiń

 • nabór na stanowisko referent ds.obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w GOPS

  27 czerwca

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Na stanowisko: referenta ds. obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania 1. Pani Wiązanka Elżbieta Trzeszcz

 • nabór na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS

  11 stycznia

  Kierownik GOPS- ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Określenie stanowiska urzędniczego: referent ds. obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Miejsce wykonywania pracy ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 22 -554 Trzeszczany I 194 Wymiar etatu ? 1 I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku referenta ds. obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Do naboru moż

 • nabór na wolne stanowisko urzednicze ds. organizacyjnych i kadr-wyniki naboru

  10 stycznia

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.stanowisko została wybrana Pani Aneta Karpiuk zamieszkała Drogojówka Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka Pani Aneta Karpiuk spełnia wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem o naborze. W II etapie (rozmowa kwalifikacyjna) uzyskała najwiekszą ilość 35,5 pkt.

 • nabór na wolne stanowisko urzednicze ds organizacyjnych i kadr-wyniki II etapu naboru

  5 stycznia

  WYNIKI II ETAPU NABORU (ROZMOWA KWALIFIKACYJNA) na stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kadr w Urzędzie Gminy Trzeszczany L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Wyniki II etapu 1. Aneta Karpiuk Drogojówka 35,5 pkt 2. Małgorzata Bielińska Mołodiatycze 30,0 pkt 3. Anna Bucior Trzeszczany Drugie 29,5 pkt 4. Aneta Martyniuk Nieledew 29,0 pkt 5. Anna Błaszczuk Jeleń Zadębce 23,0 pkt 6. Lucyn

 • nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds organizacyjnych i kadr-weryfikacja formalna

  3 stycznia

  stanowisko urzednicze ds. organizacyjnych i kadr. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 1. Aneta Martyniuk Nieledew 2. Agnieszka Maćkowska Leopoldów 3. Małgorzata Bielińska Mołodiatycze 4. Aneta Karpiuk Drogojówka 5. Małgorzata Korol Nieledew 6

 • nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds ksiegowości podatkowej-wyniki konkursu

  22 grudnia

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Szaruga zamieszkała Nieledew Uzasadnienie wyboru: Kandydatka Pani Anna Szaruga spełnia wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem. W II etapie(rozmowa kwalifikacyjna) uzyskała największą ilość 29 pkt.Oferty pracy - Archiwum

Proszę czekać... Proszę czekać...